<

Youth cheap jerseys elite & authentic. Full collection of wholesale jerseys China free fast shipping. We beloved wholesale football jerseys for a spirit, but only replica cheap nba jerseys and the vintage cheap jerseys can afford. Then how addicted the wholesale football jerseys to us? There are cheap NFL jerseys sites offer to a pay, the wholesale jerseys cheapest price.

div class="art-content-layout">

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. D Poškos g. 29, LT-35149 Panevėžys

Tel. (8 45) 46 01 97

el. p. kregzdutedarzelis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413761

herbas

Apie mus

DSCN0881

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ pradėjo veikti 1969 metų kovo 9 dieną. Tai yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga,  neformaliojo švietimo mokykla. Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Lopšelis-darželis savo veiklą  grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių  konvencija, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės  nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos  teisės  aktais, lopšelio – darželio „Kregždutė“   nuostatais ir kitais norminiais dokumentais.

Estetiškai sutvarkyta ir saugi visa įstaigos aplinka. 2004 ir 2007 metais „Kregždutė“ tapo Panevėžio miesto aplinkos tvarkymo konkursų nugalėtoja.

Panevėžio miesto savivaldybė vykdo projektą „Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“, D. Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas“, kurio tikslas – darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Rekonstrukcijos metu pakeistos lauko durys ir langai, apšiltintas pastato stogas ir sienos.

Pagrindinės veiklos sritys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas.

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo programa, vaiko brandumo mokyklai rodikliais. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis su Panevėžio m. savivaldybe suderinta Ikimokyklinio ugdymo programa bei pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo) ugdymo principais.

Lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ veikia 8 grupės, kuriose vaikai ugdomi nuo 1 metų iki mokyklos: dvi ankstyvojo amžiaus, dvi  priešmokyklinio ugdymo, keturios ikimokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje dirba  15 auklėtojų, du priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Mūsų įstaigoje ypatingas dėmesys skiriams ugdytinių meninei veiklai, kuriai vadovauja vyr.meninio ugdymo pedagogė Danutė Grybienė.
Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sunkumų, logopedo pagalbą teikia logopedė Loreta Šleikuvienė.

Vaikų maitinimą organizuoja, rengia valgiaraščius, atsako už įstaigos sanitarinį higieninį stovį vyr. slaugytoja Loreta Andrikonienė.

Ugdymo proceso sėkmę garantuoja glaudi šeimos ir darbuotojų sąveika. Puoselėjama bendražmogiškoji kultūra, tautinės, aplinkosauginės  vertybės, įstaigos tradicijos.