Galerija

Priešmokyklinio amžiaus vaikų „Obuoliukų“ grupės išleistuvės „Lik sveikas, darželi!“ 2019-05-31

„Drugelių“ grupės sportinė pramoga „Dviračių diena“ 2019-05-30

Vaikystės šventė 2019-05-30

Priešmokyklinio amžiaus vaikų „Drugelių“ grupės išleistuvės „Lik sveikas, darželi!“ 2019-05-24

Šeimos šventė 2019-05-14

Edukacinė programa „Nariuotakojai darželyje“ 2019-05-07

Panevėžio miesto pedagogų forumas „Kaip gyvenimas keičia pamoką?“. Pamoką veda ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Ramonaitė 2019-05-02

Priešmokyklinio amžiaus vaikų rytmetis su knygelės „Linksmorijos“ autore Inga Kanišauske Panevėžio „Židinio“ bibliotekoje 2019-04-30

Edukacinė programa „Drugelių“ grupėje „Tau, mamyte“ 2019-04-29

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Renginys „Židinio“ bibliotekoje „Diena be patyčių“ 2019-03-14

Šventė „Paukščių sutiktuvės“ 2019-03-08

Kovo 11-oji — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 2019-03-07

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2019-03-05

Šventė „Kaziuko mugė“ 2019-03-04

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda, skirta lopšelio-darželio „Kregždutė“ 50 metų jubiliejui paminėti „Gėlės žiedas… Reiškia daugiau nei tūkstantis žodžių“ 2019-03-04 iki 2019-03-29

Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas 2019-02-27

„Sveikatiados“ projektas. „Sveikatiados iššūkis – 400 g daržovių ir vaisių kasdien“ nuo 2019-02-22 iki 2019-03-15

Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ šventinis renginys, skirtas 50 metų jubiliejui paminėti 2019-03-29

Kalendorinė šventė „Gandrinės“ 2019-03-25

Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas, vykęs Panevėžio A. Lipniūno progimnazijoje 2019-03-21

„Drugelių“ grupės vaikai prisijungė prie Tarptautinės miego dienos ir socialinės akcijos #NenurašykOPalaikyk, skirtos Pasaulinei Dauno sindromo dienai 2019-03-21

Koncertas „Aplink Saulę“ Panevėžio bendruomenių rūmuose, skirtas Pasaulinei Žemės dienai 2019-03-20

Žemės diena 2019-03-19

Pramoga „Bitučių“ ir „Giliukų“ grupių vaikams „Ką pažadino saulytė?“ 2019-03-19

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Renginys „Židinio“ bibliotekoje „Diena be patyčių“ 2019-03-14

Šventė „Paukščių sutiktuvės“ 2019-03-08

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti 2019-03-07

Kovo 11-oji — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 2019-03-07

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2019-03-05

Šventė „Kaziuko mugė“ 2019-03-04

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda, skirta lopšelio-darželio „Kregždutė“ 50 metų jubiliejui paminėti „Gėlės žiedas… Reiškia daugiau nei tūkstantis žodžių“ 2019-03-04 iki 2019-03-29

Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas 2019-02-27

„Sveikatiados“ projektas. „Sveikatiados iššūkis – 400 g daržovių ir vaisių kasdien“ nuo 2019-02-22 iki 2019-03-15

Šventinis rytmetis Vasario 16 –ąjai paminėti „Visada mylėsim gimtą šalį“ 2019-02-15

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Rytmetis „Židinio“ bibliotekoje „Laisvės spalvos“ 2019-02-13

„Drugelių“ grupės žiemos linksmybės 2019-02-06

Pramoga „Kačiukų“ ir „Nykštukų“ grupių vaikams „Greitosios rogutės“ 2019-02-06

Akcija „Aprenkime medžius“  2019-01-15

„Sveikatiados“ projektas „Drugelių“ grupėje.  „Sveikatiados iššūkis ؎ grūdiniai produktai yra sveikatai palankios mitybos pagrindas“ nuo 2019-01-15 iki 2019-02-15

Sausio 13 – osios minėjimas 2019-01-11

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 2019-01-11

Eglutės nupuošimo šventė 2019-01-07

„Nykštukų“ grupės kalėdinis vakaras 2018-12-20

Edukacinė programa „Kalėdinė pasaka“ 2018-12-19 _ 2018-12-20

„Kačiukų“ 2018-12-19

„Drugelių“ 2018-12-19

„Žirniukų“ 2018-12-20

„Obuoliukų“ 2018-12-20

Kalėdinis vakaras 2018-12-14 _ 2018-12-19

„Kačiukų“ 2018-12-14

„Bitučių“ 2018-12-18

„Boružėlių“ 2018-12-19

„Giliukų‘ 2018-12-19

Rytmetis „Advento susikaupimas“ 2018-11-30

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. „Obuoliukų“ grupės renginys „Drauge su vaikais į pasakų šalį“ su „Židinio“ bibliotekininke L. Kučinskiene 2018-11-29

Tolerancijos diena 2018-11-16

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Šiaurės šalių rašytojų savaitė „Židinio“ bibliotekoje. „Šiaurės šalių herojai“ 2018-11-14

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Sporto diena „Vyturio“ progimnazijoje 2018-11-13

Socialinio – emocinio ugdymo programos „Kimochis“ akimirkos „Boružėlių“ grupėje. Pažintis su Debesėliu 2018-11-05

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Edukacinis užsiėmimas „Židinio“ bibliotekoje „Šimtas velniukų ir viena ragana“ 2018-10-31

Pramoga „Šviesoforo spalvos“. Svečiuose Amsis 2018-10-30

Socialinio – emocinio ugdymo programos „Kimochis“ akimirkos „Giliukų“ grupėje. Pažintis su Kate 2018-10-26

Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir vaikų tėvelių kūrybinių darbų paroda „Policijos automobilis“ 2018-10-22 iki 2018-11-05

Socialinio – emocinio ugdymo programos „Kimochis“ akimirkos „Giliukų“ grupėje. Pažintis su Vikšreliu 2018-10-19

Paroda lauke „Moliūgėlių fiesta“ 2018-10-15

Rudens šventė „Kiškio darže“ 2018-10-15

Mokytojų diena 2018-10-04

Sporto varžybos Panevėžio miesto parke „Mokausi orientuotis“ 2018-10-04

„Žirniukų“ grupės išvyka į Pašilių stumbryną. Stumbriukų vardų paskelbimo šventė 2018-10-04

Socialinio – emocinio ugdymo programos „Kimochis“ akimirkos „Boružėlių“ grupėje. Pažintis su Lipšniakoje 2018-10-02

Pramoga „Boružėlių“ ir „Giliukų“ grupių vaikams „Žaidžiame pasaką“ 2018-09-27

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Gamtos mokyklos ir „Obuoliukų“ grupės projektas „Auginkime kartu“ 2018-09-27

Edukacinė programa „Idėjos laisvalaikiui ir kūrybiniam ugdymui“ moksleivių namuose „Drugelių“ grupės vaikams 2018-09-27

Pažintinė „Žirniukų“ grupės ekskursija į Panevėžio gamtos mokyklą 2018-09-26

„Obuoliukų“, „Drugelių“ ir „Kačiukų“ grupių išvyka į Pašilių stumbryną 2018-09-18

Socialinio – emocinio ugdymo programos „Kimochis“ akimirkos „Giliukų“ grupėje 2018-09-13

Tarptautinis lėlių teatro festivalis „Lėlė gatvėje 2018“. Spektaklis „Pasaka apie riterį be žirgo“ 2018-09-10

Šventė „Į mokslo ir žinių šalį“ 2018-09-03