,,Žirniukų“ grupės vaikai edukacinėje programoje „Knygų potvynis“ Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje 2021-06-08

„Drugelių“ ir „Kiškučių“ grupių pramoga „Kaip smagu būryje draugų“ 2021-05-31

„Obuoliukų“ grupės pramoga „Rieda, rieda kamuoliukai“ 2021-05-28

Priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės išleistuvės „Lik sveikas, darželi!“ 2021-05-27

Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas. Festivaliai įstaigoje 2021-05-10 iki 2021-05-30

„Nykštukų“ grupė

„Obuoliukų“ grupė

„Drugelių“ grupė

„Kiškučių“ grupė

„Bitučių“ grupė

„Giliukų“ grupė

„Kačiukų“ ir „Žirniukų“ grupės

Respublikinio projekto „Sveikatiada“ konkursas „Kačiukų“ grupėje „Užkandžių fiesta“ 2021-05-05 iki 2021-06-04

Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių fotografijų paroda „Mano svajonių namas“ 2021-05-03 iki 2021-05-31

Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas. Nuotolinės pamokėlės įstaigoje 2021-02-02 iki 2021-05-07

„Kiškučių“ grupė

„Bitučių“ grupė

„Giliukų“ grupė

„Žirniukų“ grupė

Giliukų“ grupė

Prisijungė prie RIUKKPA akcijos „Judrūs vaikai – gamtos draugai“

„Bitučių“ ir „Kiškučių“ grupės 2021-04-28

„Giliukų“ grupė 2021-04-28

„Kačiukų“ grupė 2021-04-29

„Žirniukų“ grupė 2021-04-29

Pramoga „Bitučių“ grupėje „Mažosios Velykėlės“ 2021-04-06

Pramoga „Bitučių“ grupėje „Mažosios Velykėlės“ 2021-04-06

Prisijungėme ir paminėjome „Pasaulinę autizmo supratimo dieną“ 2021-04-02

Šventė „Drugelių“ grupėje „Velykų zuikučiai pas mus atskubėjo, margučių kraitelę po langu padėjo“ 2021-04-01

Kūrybinių erdvinių darbų paroda „Velykų kiškio kraitelė“ 2021-03-29 iki 2021-04-16

Respublikinio projekto „Sveikatiada“ konkursas „Kačiukų“ grupėje „Sveikatiados šokio virusas“ 2021-03-24 iki 2021-04-23

Pramoga „Obuoliukų“ grupėje „Atėjo pasaka į svečius“ 2021-03-26

Renginys „Žirniukų“ grupėje Žemės dienai paminėti „Apkabinkime Žemę kartu“ 2021-03-22

Rytmetis, skirtas Kovo 11-ąjai paminėti „Žirniukų“ grupėje „Mano brangi Lietuva“ 2021-03-10

Kaziuko mugė „Bitučių“ grupėje 2021-03-04

Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, ugdytinių ir jų tėvelių fotografijų paroda „Kaip aš jaučiuosi“ 2021-03-01 iki 2021-03-31

Respublikinio projekto „Sveikatiada“ konkursas „Kačiukų“ grupėje „Pietų kovos“ 2021-02-03 iki 2021-03-12

„Drugelių“ grupės pramoga „Sniego senis besmegenis“ 2021-02-19

Užgavėnės „Kiškučių“ grupės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2021-02-15

Užgavėnės „Bitučių“ grupės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2021-02-15

Užgavėnės „Kačiukų“ grupės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2021-02-15

Šventinis rytmetis „Kačiukų“ grupėje, skirtas vasario 16 –ąjai paminėti „Šalelė mylima“ 2021-02-12

Šventinis rytmetis „Kiškučių“ grupėje, skirtas vasario 16 –ąjai paminėti „Šalelė mylima“ 2021-02-12

Pramoga „Kiškučių“ grupėje „Sniego senis besmegenis“ 2021-02-09

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos edukacinis užsiėmimas per ZOOM „Kačiukų“ grupės vaikams „Kaip saugiai elgtis ant ledo ir ką daryti įlūžus?“ 2021-02-03

RIUKKPA projektas „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada 2021“ nuo 2021-01-11 iki 2021-02-26

Renginys, skirtas Sausio 13 – ąjai paminėti „Kačiukų“ grupėje 2021-01-13

Renginys, skirtas Sausio 13 – ąjai paminėti „Žirniukų“ grupėje 2021-01-13

Iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 2021-01-13

VŠĮ „Tikra mityba“ projekto „Sveikatiada“ konkursas „Pusryčiai madinga!“ 2020-12-15

Tolerancijos diena „Kačiukų“ grupėje 2020-11-16

Tolerancijos diena „Kiškučių“ grupėje 2020-11-16

Vaikų ir jų tėvelių, darbuotojų kūrybinių darbų paroda „Linksmieji moliūgėliai“ 2020-10-26 iki 2020-11-09

RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija „Sportuojantis koridorius“. Prisijungė prie akcijos „Bitučių“ grupės vaikai 2020-10-26

Pramoga „Kiškučių“ grupės vaikams „Kiškio darže“ 2020-10-23

Visuomenės sveikatos biuro projektas „Švarių rankų jėga“ priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės vaikams 2020-10-23

Pramoga „Drugelių“ grupės vaikams „Kiškio darže“ 2020-10-21

Edukacinė programa „Riedėk, riedėk, obuoliuk“ Šiaurinėje bibliotekoje „Žirniukų“ grupės vaikams 2020-10-19

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Edukacinė programa priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės vaikams „Židinio“ bibliotekoje „Pasakų terapija su pelėda Drūlija“ 2020-10-16

RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija „Mažoji mylia – 2020“. Prisijungė prie akcijos „Žirniukų“ grupės vaikai 2020-10-09

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Edukacinė programa „Židinio“ bibliotekoje „Net monstrai valosi dantis“ 2020-09-29

RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai “ 2020-09-25

„Kiškučių“ grupė

„Bitučių“ grupė

Mokslo ir žinių šventė priešmokyklinės „Kačiukų“ grupės vaikams 2020-09-01