Mokestis už darželį

Mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymas

Mokestis už darželį skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo papildymas

Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reikmėms pagal šį punktą netaikomas tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas). Šis mokestis netaikomas ir įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdomas ugdymo procesas: vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 0,43 Eur mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.

 

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis

(Eur)

Pietų mokestis

(Eur)

Vakarienės mokestis

(Eur)

2 kartų maitinimo išlaidos

(Eur)

3 kartų maitinimo išlaidos

(Eur)

Lopšelio grupė 0,40 0,86 0,40 1,26 1,66
Darželio grupė 0,45 0,98 0,45 1,43 1,88
Priešmokyklinė grupė 0,45 0,98 0,45 1,43 1,88

 

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, tėveliai gali sumokėti internetu nurodant: 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“

Įmonės kodas 190413761

Bankas „Swedbank“

Atsiskaitomoji sąskaita LT 427300010002387634

Vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas, mitybos suma, įstaigos reikmių suma.

Internetu reikia sumokėti iki mėnesio 25 dienos.