<

Youth cheap jerseys elite & authentic. Full collection of wholesale jerseys China free fast shipping. We beloved wholesale football jerseys for a spirit, but only replica cheap nba jerseys and the vintage cheap jerseys can afford. Then how addicted the wholesale football jerseys to us? There are cheap NFL jerseys sites offer to a pay, the wholesale jerseys cheapest price.

div class="art-content-layout">

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. D Poškos g. 29, LT-35149 Panevėžys

Tel. (8 45) 46 01 97

el. p. kregzdutedarzelis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413761

herbas

Vaiko gerovės komisija

Logopedė - Vilija Šiukščiuvienė

Logopedo darbo laikas 7.12-11.12

Logopedas konsultuoja tėvelius kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 7.12 iki 7.56

 

Logopedė - Vilma Railaitė

Logopedo darbo laikas antradieniais ir trečiadieniais nuo 15.00 iki 17.30, ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 17.00

Logopedas konsultuoja tėvelius kiekvieną antradienį nuo 17.00 iki 17.30

 

Logopedas

  • Kasdien veda individualias ar pogrupines kalbos logopedines pratybas ir moko vaikus taisyklingai kalbėti;
  • Konsultuoja tėvelius ir auklėtojus įvairiais kalbos ugdymo ir mokymo klausimais;
  • Tvarko reikalingą dokumentaciją;
  • Turtina logopedinį kabinetą metodinėmis ir didaktinėmis priemonėmis.

Vaiko gerovės komisija

Renata Stakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Vilija Šiukščiuvienė, logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Vilma Railaitė, logopedė;

Jolanta Vaitkevičienė, auklėtoja metodininkė;

Vaiva Šulcienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja;

Laima Stasiukaitienė, auklėtoja metodininkė, komisijos sekretorė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis

  • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • Atlikti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą
  • Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą:
  • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.