Maloni aplinka

Aktyvus ugdymas

Kūrybiniai užsiėmimai

Žaidimų aikštelės

MALONIAI KVIEČIAME LANKYTI

LOPŠELĮ-DARŽELĮ „KREGŽDUTĖ“

  • Lopšelis-darželis yra Tulpių mikrorajone netoli pušynėlio, parko, Nevėžio upės.
  • Darbo laikas 7.12–18.00
  • Čia estetiška, jauki, saugi aplinka.
  • Su Jūsų vaikais dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, specialistai.
  • Ugdymas orientuotas į individualias vaiko galias.
  • Puoselėjamos tautos tradicijos, ekologinis ugdymas, sveika gyvensena.
  • Baigta pastato rekonstrukcija – pas mus šilta ir jauku.

Ruošiatės vesti vaiką į darželį?

Padarykite tai internetu!

Prisijungimas prie elektroninio dienyno

Darželyje vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai:

Artėjantys renginiai: