Finansinės ataskaitos

2023m.

Finansinės būklės ataskaita 1ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2ketv.

Finansinės būklės ataskaita 3ketv.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022m.

Finansinės būklės ataskaita 3ketv.

2021 m.

Aiškinamasis raštas prie FA Rinkinio 2021 m.

2021 metai FA

2020 m.

2020 – 3ketv fin ataskaita

VRA-2020-2 ket

FBA-2020-2 ketv

2020-1 ketv fin rinkinys

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Aiškinamasis raštas 2015m.

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2014 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas 2014m.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis

Aiškinamasis raštas I ketvirtis

Finansavimo sumos I ketvirtis

2013 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

Aiškinamasis raštas

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita

2013m biudžeto vykdymo ataskaita