Privatumo politiką

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę rekomenduojama forma

Vaikų ir jų tėvų asmens duomenų tvarkimo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų, supažindintų su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais dokumentais, sąrašas

Pranešimas tėvams apie asmens duomenų tvarkymą

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka