Teisės aktai ir nuorodos

Viskas apie švietimą:
http://www.smm.lt   (Švietimo ir mokslo ministerija)
http://www.aikos.smm.lt   (Švietimo ir mokslo institucijos)
http://www.mkc.lt   (Mokytojų kompetencijos centras)
http://www.upc.lt   (ugdymo plėtros centras)
http://www.ipc.lt   (Švietimo informacinių technologijų centras)
http://www.psc.panevezys.lm.lt   (Panevėžio pedagogų švietimo centras)
http://www.dialogas.com   (Nepriklausomas švietimo savaitraštis)
Švietimo pagalbos institucijos:
http://www.panppt.lt   (Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba)
http://www.sppc.lt   (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras)
http://www.raida.lt   (Vaiko raidos centras)
http://www.lt.pvc.lt   (Paramos vaikams centras)
http://www.vaikulinija.lt   (VŠĮ Vaikų linija)
http://www.ippc.lt   (Jaunimo psichologinės paramos centras)
http://www.kitoksvaikas.lt   (Asociacija “Kitoks vaikas”)
http://www.children.lt   (VŠĮ “Vaiko namas”)
http://www.european-agency.org   (Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra)
Puslapiai šeimai:
http://www.panevezys.lt   (Panevėžio miesto portalas)